TALLER KIDS Giải Pháp Tăng Chiều Cao Cho Con 960.000Đ/LỌ 60V

TRẺ CẦN TĂNG CHIỀU CAO
-TRẺ CÒI XƯƠNG,RĂNG, TÓC, MÓNG YẾU
-TRẺ TỪ 5 TUỔI TRỞ LÊN
-DÙNG 2 VIÊN SAU ĂN SÁNG
-DÙNG LIÊN TỤC ĐẾN HẾT LIỆU TRÌNH
-GIÁ THAM KHẢO: 960.000Đ/LỌ 60V