Nghệ thuật xây dựng văn hoá doanh nghiệp 750.000đ

Văn hoá doanh nghiệp vai trò quan trọng nhất trong sự thành công bền vững của một tổ chức

Bạn sẽ học được gì

Vững vàng hiểu gốc rễ xây dựng VHDN thành công
Nắm giữ được bí quyết chuyên nghiệp xây dựng VHDN
Nắm được giải pháp cốt lõi giải quyết được bất kỳ khó khăn
Thực hiện được nghệ thuật xây dựng VHDN
Hiểu rõ BẢN THÂN, biết cách rèn luyện bản thân.
ĐỌC VỊ được người đồng hành có đi đến thành công hay không.
Giúp thương hiệu doanh nghiệp bền vững từ bên trong
Không thuộc 96% công ty phá sản trong vòng 10 năm đầu thành lập.
  •  Thời lượng:01 giờ 36 phút
  •  Giáo trình:11 bài giảng
  •  Sở hữu khóa học trọn đời
  •  Cấp chứng nhận hoàn thành
  • Giảm thêm 10% khi thanh toán online
  • giá tham khảo: 750.000đ
  • xem thêm