Khóa Học Lập Trình Python Từ Zero – Hero 399.000đ

Khóa học lập trình Python từ Zero đến Hero giúp bạn có được 1 nền tảng vững chắc từ ngôn ngữ Python để xây dựng website, game, application hoặc automation

Bạn sẽ học được gì

Kiến thức nền tảng nhất về ngôn ngữ lập trình Python cho đến ứng dụng Python nâng cao vào các tình huống thực tế
Tiếp cận và làm việc và thực hành với Python từ con số 0
Nắm được các kiến thức có trong lập trình Python: biểu thức trong Python, đối tượng String, List, Tuples, Sets và Dictionary, hàm tự định nghĩa, module trong Python…
Xây dựng Website, Game, Application hoặc Automation bằng ngôn ngữ Python
Tự ôn tập và nâng cao kỹ năng lập trình Python với các bài tập và tình huống thực có trong quá trình làm việc của lập trình viên
Nhanh chóng thành thạo các thao tác làm việc và áp dụng vào công việc lập trình
Tự tin phỏng vấn vào các công ty, doanh nghiệp với mức lương cao
  •  Thời lượng:12 giờ 18 phút
  •  Giáo trình:89 bài giảng
  •  Sở hữu khóa học trọn đời
  •  Cấp chứng nhận hoàn thành
  • Giảm thêm 10% khi thanh toán online
  • giá tham khảo: 399.000đ
  • xem thêm