Hạt giống hoa hồng tỷ muội – 148 10.500đ

THÔNG TIN CƠ BẢN

  • Loại hạt giống: Rau, củ, quả.
  • Thời gian thu hoạch: 1.
  • giá tham khảo: 10.500đ
  • xem thêm