Dạy con siêu trí nhớ cùng kỷ lục gia 499,000đ

Bạn sẽ học được gì

Tính nhẩm nhanh chóng
Các con sẽ thuộc bài ngay tại lớp
Siêu trí nhớ ghi nhớ 100 từ vựng tiếng anh mỗi ngày một cách dễ dàng
Khai thác hết tất cả những tiềm năng của não bộ các con
giá tham khảo: 499.000đ